Μεταφορές Χύδην Φορτίων

Μεταφορές σιτηρών κ.α. δημητριακών, ζωοτροφών, αγροτικών προϊόντων, αγροτικά εφόδια, λιπάσματα κ.α.

Container

Οργάνωση για παραλαβή-παράδοση και αποστολή container όπου εσείς επιθυμείτε.

Συνδυαστικές Μεταφορές

Για τις εξαγωγές προϊόντων σας, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την αποστολή τους με συνδυασμό μεταφορικών μέσων.